ارزش گذاری (استارت آپ ،فناوری)

دانش فنی به عنوان یکی از دارايي‌هاي ناملموس طبقه بندي مي شود و نياز به تعيين ارزش آن در مواردي مانند فروش دانش فني، مشارکت با سرمايه گذار، واگذاري سهام شرکت و … مطرح مي شود. شرکت راهبر سیستم دانش بصورت علمي و تجربي به موضوع ارزشگذاري فناوري و استارت آپ ها در حوزه های مختلف پرداخته است.

شرح خدمت

ارزش‌گذاری به معنای تعیین ارزش ذاتی یک شرکت، سهام یا طرح اقتصادی با استفاده از روش‌های علمی است. برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها از روش‌هایی مانند روش‌های درآمدی مبتنی بر تنزیل جریان منافع آینده‌ی فعالیت به زمان حال (تنزیل جریان نقد آزاد شرکت یا سهام، تنزیل سود تقسیمی و …)، روش‌های مبتنی بر دارایی و ارزش‌گذاری نسبی استفاده می‌کنند. در فرآیند ارزش‌گذاری مواردی مانند ساختار سرمایه‌ی شرکت، دارایی‌های نامشهود (حق ثبت اختراع و برند)، نحوه‌ی مدیریت شرکت، دورنمای شرایط اقتصادی آینده و دورنمای درآمد آتی شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد.
موضوع مهم در ارزش‌گذاری، پارامترهاي قضاوتي هستند. ارزش¬گذاري به خودی خود یک اقدام فنی و نظری محسوب می‌شود که به برآورد ارزش یک دارایی می‌انجامد. اما غالبا برآورد ارزش متاثر از پارامترهايي مي‌باشد كه يا با عدم قطعيت مواجه‌اند (كه محاسبه آن از طريق شهود مديريتي يا قضاوت‌هاي كيفي انجام مي‌پذيرد) و يا وابسته به تصميمات و برنامه‌هاي صاحب فناوري هستند. اين عدم قطعيت در مشاركت‌هاي توسعه تكنولوژي گاه موضوع ارزش‌گذاري را از فضای فنی و نظری خارج نموده و به موضوعی اختلافی و چانه‌زني طرفين مشارکت تبدیل می‌نمايد. اين پارامترها بعضا از دید هر یک از طرفین مشارکت تفاوت نموده و ممکن است هر یک از آن‌ها، شيوه‌ها (مانند درآمد محور، هزينه‌محور و …) و يا پارامترهايي (مانند حجم بازار، نرخ تنزيل، …) را پيشنهاد كنند که منافع طرفين مشاركت را جابه‌جا نمايد.
وجود پیچیدگی هایی از این دست سبب شده است که شناخت و استفاده¬ی از شرکت های با تجربه و توانمند در این زمینه، از جمله ی دغدغه-های اصلی صنعتگران و صاحبان ایده به شمار آید. در راستای پاسخ به این نیاز و دغدغه، شرکت راهبر سیستم دانش با استفاده از نیروهای متخصص و توانمند و تکیه بر دانش و تجربه خود، در این عرصه ورود کرده و توانسته است که در مدت زمان کوتاه جایگاه مناسبی را در ارائه این خدمت پیدا نماید.