دومین رویداد استارتاپ دموصنعت گاز برگزارشد.

فن بازار تخصصی صنعت گاز که با نظارت شبکه فن بازار ملی معاونت علمی فعالیت می‌کند، با مدیریت شرکت راهبر سیستم دانش به عنوان کارگزار رسمی فن بازار تخصصی صنعت گاز، دومین رویداد استارتاپ‌دموصنعت گاز ایران را با هدف همرسانی شرکت‌های نوپا و سرمایه‌گذاران صنعت گاز برگزار کرد.

دومین استارتاپ دمو صنعت گاز روز شنبه (۲۸مهرماه) در محل برج ملی گازباحضورمسولین و شرکت های بزرگ سرمایه گذار برگزار شد. در این رویداد هریک از استارتاپ ها به مدت ده دقیقه به ارائه فناوری ها و محصولات خود پرداختند. اسامی استارتاپ های حاضر در این جلسه به شرح زیر است: مشاوران توسعه آینده،سپنتا الکترونیک طبرستان
آتیه پرداز ظهور شریف ،کیمیا صنعت آترون
پالا فناوران آپادانا ،تدبیرگران سامانه های انرژی فکور
تجهیز ارگ پارسیان
علاوه بر این در بخش نمایشگاهی نیز استارتاپ های با نام های ، آپادانا خدمات گستران قومس ،گرادیان مغناطیس ، بهتا روغن روان به ارایه طرح های خود در این زمینه پرداختند.