ارزیابی نرم افزارها به حوزه های ارزیابی راهبر سیستم دانش (رسد) افزوده شد.

به گزارش روابط عمومی رسد، کارگزاری راهبرسیستم دانش، از این پس استارتاپ ها و شرکت های تولیدی فعال در حوزه محصولات نرم افزاری را نیز در راستای شناسایی شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار خواهد داد.

این شرکت پیشتر در حوزه ارزیابی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی- مواد پیشرفته شمیایی و پلیمری و همینطور تجهیزات و مواد فعالیت داشت که هم اکنون با افزوده شدن یک حوزه جدید، دامنه فعالیت های آن گسترش خواهد یافت.

شرکت رسد (راهبر سیستم دانش) به عنوان عضوی از گروه راهبران در سال ۱۳۸۸ با هدف پوشش خلاهای حوزه مدیریت فناوری شکل گرفت. مجموعه رهبران از اسپیناف­های پژوهشکده علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و بازوی شتاب‌دهی این پژوهشکده در حوزه نوآوری صنعتی محسوب می شود.