بازاریابی و توسعه محیط کسب و کار (فن بازار )

در راستای ایجاد ارتباط میان تولید کنندگان داخلی، نوآوران و صاحبان صنایع و ایجاد فضای رقابت و توسعه نوآوری در صنعت گاز، شرکت راهبر سیستم دانش، از سوی فن بازار ملی ایران و شرکت ملی گاز ایران به عنوان نخستین کارگزار تخصصی فن بازار گاز انتخاب و از بهار ۹۷ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شرح خدمت

فن‌بازار به معنای بازار فناوری، محلی برای مبادلات فناوری است. در واقع فن‌بازار یك بنگاه معاملات فناوری است كه با ایفای نقش واسطه اطلاعاتی و حقوقی، وظیفه نزدیك كردن طرف‌های «عرضه» و «تقاضا» در حوزه فناوری و محصولات پیشرفته را بر عهده دارد. شناسایی و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، جلب سرمایه‌گذاران، تسهیل روند تجاری‌سازی دانش‌فنی و سایر فعالیت‌های حرفه‌ای كه منجر به «توسعه بازار فناوری» می‌شود از جمله نقش‌های اساسی فن‌بازارها است.

در راستای ایجاد ارتباط میان تولید کنندگان داخلی، صنعتگران، نوآوران، فن آفرینان و صاحبان صنایع و ایجاد فضای رقابت و توسعه نوآوری در صنعت گاز، شرکت راهبر سیستم دانش، از سوی فن بازار ملی ایران و شرکت ملی گاز ایران به عنوان نخستین کارگزار ملی فن بازار گاز انتخاب و از بهار ۹۷ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.