ارزیابی

شرکت راهبر سیستم دانش از سال ۱۳۹۴ به عنوان کارگزار رسمی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش‌بنیان، همکاری خود را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز کرده است. در این مسیر، این کارگزاری با به کارگیری چهار تن از نیروهای متخصص خود به عنوان سرارزیابان رسمی کارگروه ارزیابی، در سه حوزه مواد و تجهیزات، نفت و گاز، و مواد شیمیایی و پلیمری پیشرفته به انجام خدمات ارزیابی می­پردازد.

شرح خدمت

با تصویب قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در سال ۱۳۸۹، موضوع شناسایی و تشخیص شرکت‌های دانش‌بنیان به معاونت علمی و فناوری ریاست­جمهوری سپرده شد. بدین منظور ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، در مرحله اول از طریق کارگزاران دولتی و در مرحله بعد از طریق کارگزاران منطقه‌ای صورت پذیرفت اما با بررسی نتایج عملکردی این کارگزاران، از سال ۱۳۹۳ تصمیم بر آن شد که این کار به کارگزاران خصوصی واگذار شود. در این راستا شرکت راهبر سیستم دانش از سال ۱۳۹۴ به عنوان کارگزار رسمی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش‌بنیان، همکاری خود را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز کرده است. این کارگزاری با به کارگیری چهار تن از نیروهای متخصص خود به عنوان سرارزیابان رسمی کارگروه ارزیابی، در سه حوزه مواد و تجهیزات، نفت و گاز، و مواد شیمیایی و پلیمری پیشرفته  به انجام خدمات ارزیابی می پردازد. بخشی از اقدامات انجام شده در این راستا عبارتنداز:

  • بازدید و ارزیابی موفق بیش از ۴۰۰ شرکت
  • همکاری مستمر در نگارش و اصلاح آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان
  • کسب مجوز بازدید از شرکت های با فروش بیش از ۵ میلیارد تومان
  • فعالیت به عنوان کارگزاری تخصصی حوزه تجهیزات صنعت نفت و گاز و حوزه مواد و تجهیزات
  • انتخاب به عنوان کارگزاری آموزش کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش‌بنیان