کارگذار فن بازار

فن‌بازار

فن‌بازار به معنای بازار فناوری، محلی برای مبادلات فناوری است. در واقع فن‌بازار یك بنگاه معاملات فناوری است كه با ایفای نقش واسطه اطلاعاتی و حقوقی، وظیفه نزدیك كردن طرف‌های «عرضه» و «تقاضا» در حوزه فناوری و محصولات پیشرفته را بر عهده دارد. شناسایی و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، جلب سرمایه‌گذاران، تسهیل روند تجاری‌سازی دانش‌فنی و سایر فعالیت‌های حرفه‌ای كه منجر به «توسعه بازار فناوری» می‌شود از جمله نقش‌های اساسی فن‌بازارها است.

در راستای ایجاد ارتباط میان تولید کنندگان داخلی، صنعتگران، نوآوران، فن آفرینان و صاحبان صنایع و ایجاد فضای رقابت و توسعه نوآوری در صنعت گاز، شرکت راهبر سیستم دانش، از سوی فن بازار ملی ایران و شرکت ملی گاز ایران به عنوان نخستین کارگزار ملی فن بازار گاز انتخاب و از بهار ۹۷ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.