درباره رسد

شرکت رسد  (راهبر سیستم دانش) به عنوان عضوی از گروه راهبران در سال ۱۳۸۸ با هدف پوشش خلاهای حوزه مدیریت فناوری شکل گرفت. مجموعه رهبران از اسپیناف­های پژوهشکده علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و بازوی شتاب‌دهی این پژوهشکده در حوزه نوآوری صنعتی می­باشد.

برخی محورهای فعالیت شرکت رسد عبارتند از ارزیابی علم و فناوری و نظام نوآوری، ارزیابی توانمندی فناورانه شرکت‌ها و بخش‌های صنعتی، تجاری سازی فناوری، مستندسازی و نگاشت فرایندهای توسعه و تجاری سازی فناوری.