سوابق کاری

ارزیابی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های توسعه صنعت توربین گازی

ارزیابی توانمندی‌ بنگاه‌های فعال در حوزه گیاهان دارویی (شناخت قوت‌ها و ضعف‌ها در زنجیره محصولات)

ارزیابی توانمندی بنگاه‌های فعال در صنعت حمل و نقل ریلی (شناخت قوت‌ها و ضعف‌ها در زنجیره محصولات)

ارزیابی سطح تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ها، مراکز رشد و مراجع داخلی نهادهای علمی بین‌المللی، در حوزه علم، فناوری و نوآوری

ارزیابی شرکت‌های فعال در زمینه الکترونیک هوایی و استخراج ماتریس سه بعدی فناوری، محصول و بنگاه

بررسی و ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دولتی

پیمایش نوآوری (بررسی جریان نوآوری در بنگاه‌های دانش‌بنیان)

مستندسازی و نگاشت فرایند تجاری‌سازی فناوری‌های حوزه نانو

مشارکت در طرح ارزیابی توانمندی فناورانه و ساخت ده گروه خانواده کالا و تجهیزات اولویت‌دار صنعت نفت